Renata Deáková, PhD., prekladateľka

Vyštudovala na FF UK odbor slovenčina a hungaristika. titul PhD obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave v odbore literárna veda so zameraním na maďarskú literatúru s prácou Lajos Grendel, autor multietnického regiónu.

 

Organizovanie podujatí:

 • 1995: Literárne čítanie z nových slovenských prekladov súčasných autorov z Budapešti uskutočnené v Bratislavskom Klube Čierny havran. Podujatie sa uskutočnilo za účasti autorov (Gábor Németh, László Garaczi, László Márton).
 • 1996: Druhé čítanie z diel maďarkej literatúry pre slovenské publikum, Bratislava, Klub čierny havran, za účasti autorov (Attila Hazai, István Csuhai, István Vörös a ostatní)
 • 2000: Tretie čítanie z diel maďarskej lietartúry, Bratislava, Maďarský Inštitút, za účasti autorov (Pál Závada, Lajos Parti Nagy, László Darvasi).

V roku 2006 založila OZ Mona Sentimental spolu s Gabikou Magovou a Martinom Domčekom.

 

Výber z bibliografie

Preklad prózy

 • 1999: Pál Závada Jadvigin vankúšik, Kalligram 1999 (Jadviga párnája, Magvető, 1997)
 • 2001: Alfonz Talamon Samuel Borkopf: Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy Kalligram (Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából, Kalligram, 1999)
 • 2005: Péter Esterházy Harmonia Caelestis, Kalligram 2005 (Harmonia Caelestis, Magvető, 2000)   
 • 2006: Péter Esterházy Opravené vydanie, Kalligram, 2006 (Javított kiadás, Magvető 2002)
 • 2008: Péter Zilahy AŽ (Posledná žirafa v okne)Kalligram 2008 (Az utolsó ablakzsiráf )
 • 2010: Pál Závada Potomkovia fotografa, Kalligram, 2009 (A fényképész utókora)
 • 2011: Péter Esterházy Jedna žena, Kalligram, 2011 (Egy nő)

Preklad drámy:

 • 2001: Egressy Zoltán: Portugália (Portugál), premiéry: 8. 10. 2001 Divadlo P.O. Hviezdoslava Bratislava; 23. 10. 2003 Štátne divadlo Košice.
 • 2002: Szép Ernő: Ženích (Vőlegény), pre potreby Divadla P.O. Hviezdoslava Bratislava.
 • 2003: Lőrinczy Attila: Fahim (Fahim), pre potreby Divadla P.O. Hviezdoslava Bratislava.
 • 2004: Háy János: Šteňa (Gézagyerek), Revue svetovej literatúry, 2004/3-4.
 • 2005: Tasnádi István: Verejný nepriateľ (Közellenség), pre Divadlo Andreja Bagara, Nitra. Premiéra: november 2005.
 • 2006: Háy János: Manželstvom sem, manželstvom tam (Házasságon innen és túl), in: Vlna 2011
 • 2007: Örkény István: Mačacia hra (Macskajáték), premiéra: 4. apríl 2008, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.
 • 2010: Egressy Zoltán: Rozhodcovia (Sóska sultkrumpli), premiéra: jún 2011, Bratislava.
 • 2010: György Spiró: Prach (Prah), premiéra: september 2011, Bratislava Štúdio L+S.
 • 2011: János Háy: Manželstvo sem a tam. (Házasságon innen és túl), VLNA 

 

Výber z ďalšej publikačnej činnosti:

 1. Deáková, Renata: O trojitom zrkadlení. Revue svetovej literatúry, 34, 1998/3, 7-19.
 2. Závada Pál, Deák Renáta: Ahogy Deák Renáta fordít. Egy szerző jegyzetei – a fordító lábjegyzeteivel, Kalligram, 11, 2000. 91-101.
 3. Renata Deáková: Grendel blízky i vzdialený, Slovo, 42, 2002. (http://www.noveslovo.sk/archiv/2002-42/litaspolocnost.asp)
 4. Renata Deáková: Na margo otázok o multikulturalite, postkolonializme, a našej hybridnej kultúrnej identite, in: Slová, Kalligram, 2009, 289-304
 5. Renata Deáková: Tam, kde huňatí zväčšujú domáce knižnice, SME, 17.4.2007. (http://www.sme.sk/c/3249080/tam-kde-hunati-zvacsuju-domace-kniznice.html)
 6. Renata Deáková: Príbehy o nás z pera rozprávkara, SME, 16.10.2007. (http://knihy.sme.sk/c/3537966/Pribehy-o-nas-z-pera-rozpravkara.html)

Ceny

1995: Cena za najlepší preklad v prekladateľskej súťaži pre začínajúcich prekladateľov

2000: Cena Jána Hollého za preklad románu  Pála Závadu Jadvigin vankúšik

2007: Prémia Ceny Jána Hollého za preklad románu Péter Esterházy: Opravené vydanie

2008: Cena Tibora Déryho za výnimočný prínos v preklade maďarskej literatúry do slovenčiny

 

Kontakt: deakova@monasentimental.sk

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.