V Bratislave, 23. marca 2022

Európsky literárny dom ZECHENTER v Kremnici

Ako členky občianskeho združenia Mona Sentimental už dlhé roky rozvíjame okrem rozličných literárnych aktivít aj myšlienku založenia priestoru pre tvorbu nových literárnych textov – prekladov diel slovenskej literatúry do cudzích jazykov, prekladov diel zo svetovej literatúry do slovenčiny, ale aj nových diel slovenských spisovateľov. V duchu tejto predstavy sme vytvorili projekt rezidenčného literárneho domu na Slovensku a hľadali preň vhodný priestor.

Po viacerých neúspešných pokusoch v minulosti sme sa koncom roka 2021 dozvedeli z verejnoprávnych médií o plánovanej rekonštrukcii domu v Kremnici, kde žil a pracoval lesný a banský lekár, prozaik, publicista, prírodovedec Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský. Na základe tejto výzvy sme vstúpili do komunikácie s občianskym združením SOS Kremnica a mestom Kremnica.

Poslancom mesta sme ponúkli našu víziu z názvom Európsky literárny dom Zechenter ako súčasť širšieho projektu záchrany významnej architektonickej kremnickej pamiatky a jej zmysluplného kultúrneho využitia. Zároveň sme poslali vedeniu mesta aj otvorený list podpísaný viacerými významnými osobnosťami literárneho a kultúrneho života, ktoré náš projekt podporujú. Záštitu nad ním prevzala diplomatka, sociologička, veľvyslankyňa a predsedníčka spolku Živena Magda Vášáryová.

Veľmi sa tešíme, že Mestské zastupiteľstvo Kremnica na svojom zasadaní 17. marca 2022 zaujalo jednohlasné stanovisko a deklarovalo súhlas s využitím časti priestorov domu Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomoreského pre občianske združenie Mona Sentimental na prevádzkovanie Európskeho literárneho domu Zechenter. Termín: trvale.

Rozhodnutím mesta Kremnica v súčinnosti s úsilím občianskeho združenia Mona Sentimental a ďalších aktivistických skupín sa potvrdilo, že takýto projekt s medzinárodným významom má svoje dôležité miesto v našom kultúrnom priestore.

Ďakujeme za prejavenú dôveru zo strany poslancov mesta Kremnica, ako aj za úsilie občianskeho združenia SOS Kremnica a architektov, ktorí v spolupráci navrhli vhodné architektonické riešenie prestavby objektu, citlivo rešpektujúce jeho charakter a pôvod.

Veríme, že je to začiatok dlhodobej plodnej spolupráce.

Viac o projekte Európsky literárny dom Zechenter sa dočítate TU.

Otvorený list s podpismi signatárov nájdete TU.

Stanovisko poslancov mesta Kremnica môžete vyhľadať TU.

Rozhovor so štatutárkou OZ Mona Sentimental, prekladateľkou a manažérkou Renátou Deákovou si prečítate TU.

Viac o projekte záchrany Zechenterovho domu si môžete prečítať TU.

Ohlas v denníku Pravda nájdete TU.

Zhrnutie počiatočnej fázy uvedenia projektu nájdete na stránke aktuality.sk TU.

(na úvodnej fotografii vizualizácia projektu Zechenterovho domu: TOTALSTUDIO - Róbert Tame, Tomáš Tokarčík)

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting