"Play Visegrad"

 

Pripravujeme projekt zameraný na čítanie drám z višegrádskych krajín v nevišegrádskych krajinách. Cieľom je pomôcť preniknúť višegrádskym drámam na javiská širšej Európy.

Prvým cieľom je Berlín.

Projekt pripravujeme v spolupráci s berlínskym združením DramaPanorama.