Gabriela Magová        

 

Vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá poéziu (Krisztina Tóth) a prózu (György Dragomán) z maďarčiny, venuje sa aj prekladu literárnovedných textov.

Kontakt: magova@monasentimental.sk

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting