Uskutočnené projekty

„Slovenská literatúra v maďarskom Lettre Internationale”, bol zavŕšený v decembri 2006.

V rámci tohto projektu vyšlo číslo literárneho časopisu Lettre Internationale v Budapešti s rozsiahlym (150 normostrán) blokom z výberu súčasnej slovenskej literatúry. Číslo prezentuje významných autorov slovenskej prózy a poézie (P. Vilikovský, S. Rakús, Balla, M. Kopcsay, I. Kolenič, K. Chmel, …), v podaní renomovaných prekladateľov (Ildikó Hizsnyai Tóth, László Tóth…) a odborníkov v oblasti literatúry (Judit Görözdi, J Šrank).

 

13.1.2007. "Literárne čítanie: Pavel Vilikovský a Peter Esterházy v Budapešti" Fotogaléria

Pavel Vilikovský a Péter Esterházy čítali navzájom z prekladov svojich textov.

Rozhovor s autormi moderoval literárny vedec Zoltán Németh.

Čítanie bolo spojené s prezentáciou slovenského čísla literárneho časopisu Magyar Lettre Internationale. Večer vznikol v rámci širšieho projektu OZ Mona Sentimental venovaného prezentácii slovenskej literatúry a slovenského filmu v Budapešti.

 

Týždeň slovenského filmu v Budapešti 12.- 20. 1. 2007Fotogaléria

Prehliadka sa uskutočnila v priestoroch klubového kina Örökmozgó, s kapacitou 120 diváckych miest, ktoré sa nachádza vo frekventovanom kultúrnom centre Budapešti. Program prehliadky bol nasledovný:

13. január (sobota)         20.30   slávnostné otvorenie, 21.00   Slnečný štát (M. Šulík)

14. január (nedeľa)        18.30  Výlet (A. Nellis), 20.30   Neverné hry (M. Pavlátová)

15. január (pondelok)     18.30  Tatry Mystérium, My zdes (J. Vojtek),   20.30   Ticho (Z. Liová)

16. január (utorok)         20.00   Útek do Budína (M. Luther)

17. január (streda)          20.30   Sila ľudskosti – Nicholas Winton (M. Mináč)

18. január (štvrtok)         18.30   Iné svety (M. Škop)                   

19. január (piatok)          20.30   Krajinka (M. Šulík)

20. január (sobota)         18.30   66. sezón (P. Kerekeš), 20.30   O dve slabiky pozadu (K. Šulajová)

Prehliadka ocenených slovenských filmov bola venovaná nielen odbornej verejnosti a filmovým tvorcom, ale aj širokej diváckej verejnosti. Tešila veľkému záujmu divákov.

 

Projekty OZ Mona Sentimental boli úspešné.

Oba projekty OZ Mona Sentimental boli podporené fondom MK SR Pro Slovakia.

  1. projekt sumou 60 000 Sk
  2. projekt sumou 50 000 Sk

 

 

 

9. 2. 2007 sa uskutočnila v priestoroch divadla A4 prezentácia čísla Lettre Internationale, ktorú organizoval Maďarský inštitút v Bratislave za účasti slovenských (Pavol Rankov) i maďarských autorov (Lajos Jánossy, Zsófia Bán, Gábor Németh, Judit Görözdi) a redaktorov čísla (Éva Karádi, Renata Deáková).

Večer moderoval literárny vedec Adam Bžoch.

Menšie projekty

2009

leto

Jana Juráňová v klube Gödör, Budapešť, príprava večera, moderovanie.

 

jeseň

Spoluorganizácia spoločného literárneho večera Pavla Rankova, Pétera Hunčíka a Pála Závadu v Ráday Könyvesház v Budapešti.

Premietanie filmu Petra Kerekesa 66 sezón, tamtiež.

 

2010

zima

Prenietanie filmov Petra Kerekesa 66 sezónAko sa varia dejiny v kaviarni Szimpla, Berlín

 

Jar

Daniela Kapitáňová, Agda Bavi Pain, Fero Jablonovský, Literárny Cirkus v kaviarni Szimpla, Berlín Fotogaléria