Projekty podporované Medzinárodným Višegrádskym fondom a fondom MK SR Pro Slovakia.

Časovo otvorené projekty viacjazyčných literárnych antológii

Babelmatrix.com, Visegrad Magic Cube, Slovak VisitCarD

Babelmatrix.org je webová, viacjazyčná literárna antológia, ktorá zadarmo sprístupňuje úryvky z diel  európskych autorov v prekladoch do rôznych európskych jazykov.

www.babelmatrix.org

Visegrad Magic Cube

Zámerom projektu bola propagácia slovenskej literatúry v zahraničí.  Výsledkom projektu je CD ROM Visegrad Magic Cube:šesťjazyčná antológia krajín V4. Obsahuje úryvky z textov 30-50 slovenských, maďarských, poľských a českých spisovateľov v origináli a v nemeckom a anglickom preklade, spolu s bio a bibliografickými údajmi a recepciou diel. Cieľom je vytvoriť a spracovať databázu už jestvujúcich materiálov.

Ďalším produktom projektu je CD ROM Slovak VisitCarD, určený výlučne pre potreby propagácie slovenskej literatúry v zahraničí. Pre MK SR, ktoré cez fond Pro Slovakia projekt podporilo sme odovzdali 300 kusov spomínaných CD ROM-ov.

Visegradliterature.net

Zámerom projektu Visegradliterature.net je propagácia slovenskej literatúry v zahraničí.  Výsledkom projektu www.visegradliterature.net je viacjazyčná webová antológia krajín V4, ktorá bsahuje úryvky z textov 30-50 slovenských, maďarských, poľských a českých spisovateľov v origináli a v nemeckom, anglickom, slovenskom, českom, maďarskom a poľskom preklade, spolu s bio a bibliografickými údajmi a recepciou diel. Cieľom je vytvoriť a spracovať databázu už jestvujúcich materiálov. A sprístupniť ich pomocou internetu širokej verejnosti.


Dissemination of Visegrad magic Cube Projekt

Cieľom projektu je ďalej prezentovať slovenskú literatúru. Konkrétne autorov, texty, tiež prácu prekladateľov a redaktorov višegrádskeho projektu Visegrad Magic Cube. Na internete prístupný na stránke www.visegradliterature.net.

Prezentácie sa uskutočnili vo Varšave v Maďarskom Inštitúte, V Berlíne na Humboldtovej univerzite, v Šamoríne a v Brne v rámci workshopu projektu Visegrad Visibility, v Bratislave v Poľskom inštitúte, na literárnej lodi Literaturein Flux, a v Prahe v Slovenskom inštitúte vrámci festivalu Den Poezie.

Cieľovými skupinami je široká vrstva čitateľov beletrie a poézie v Európe. Študenti, i pedagógovia literatúry a jazykov višegrádskych krajín, kníhkupci a vydavatelia.

Projekt bol uskutočnený v priebehu rokov 2010/2011

 

Visegrad Visibility

Cieľom projektu je umožniť v rámci dvojtýždňových workshopov v mestách višegradskych krajín (Banský Štiavnica, Šamorín, Krakov, Brno...) spoluprácu sociológov, fotografov, filmárov, prekladateľov. Výsledkom sú články a preklady publikované v časopisoch a výstavy fotografií plánované do Košíc, Banskej Bystrice, Budapešti a ďalších miest.

 

Visegrad Poetesse

Poetky zo štyroch  višegrádskych krajín Katarína Kucbelová (SK), Kateřina Rudčenková (CZ), Anna Szabó T (HU), A. Wolny – Chamkalo (PL) spolu s kolegyňami z Anglicka Clare Pollard a Nemecka Norou Gomringer prekladali navzájom svoje básne.

Autorky pracovali spoločne v Maďarsku v Budapešti a na Balatonfürede v Magyar Fordítóház. Vzniknuté preklady budú publikované v literárnych časopisoch. Autorky prezentovali svoje diela v Budapešti, Krakove, v rámci medzinárodného projektu Literatur in Flux a na festivale Den Poezie v Prahe.